Převzetí firem. Kompletní převzetí Vaší ZADLUŽENÉ SPOLEČNOSTI.Kompletní cena 39.900,- Kč
včetně přípravy právních dokumentů, notářského zápisu, kolků a následného odbavení u rejstříkového soudu.

• převzetí závazků

• převzetí povinností daňových, pracovněprávních, obchodních

• změna jednatele, společníka, sídla, názvu

• protokolární převzetí kompletního účetnictví

• smlouvy, protokoly, listiny – notářsky ověřené

• vypracování kompletních právních podkladů

• notářským zápisem, smlouvy, návrhy na zápis změn, administrace komplet

• provedeme změnu v obchodním rejstříku

• kompletní právní poradenství s převzetím firmy

• vypracování kompletních právních dokumentů potřebných k zápisu změn v Obchodním rejstříku

• služby ohledně zápisu změn v Obchodním rejstříku

• zajištění a organizaci valné hromady

• změnu názvu, sídla, společníka, jednatele

• nominee služby - dosazení osob do společnosti

• osoby, které vstupují do společnosti mají čistý trestní i bankovní rejstřík

• kompletní převzetí účetnictví vaší firmy a následné vedení účetnictví

• vypracování a podávání daňových přiznání

• kompletní právní servis v souvislosti s další činností firmy

• zastupování před úřady státní správy

• přímé napojení nového majitele firmy na nové kontaktní osoby - právníky, účetní, daň.poradce

• zajištění dalšího chodu firmy

• zajištění provozní, právní, podnikatelské a ekonomické kontinuity

• další činnost dle domluvy

Firma v dluzích

Neexistují problémy, existují pouze situace a z těch Vám dokážeme pomoci! .
převzetí firmy a likvidace
TOPlist