Likvidace firmy je legální, klasická a prověřená metoda, jak ukončit činnost a fungování firmy. Důvody k vyhlášení likvidace mohou být různé.Důvody k vyhlášení likvidace mohou být různé.

• ve většině případů jde o firmy, které nejsou schopny dále svou činnost vykonávat, a to převážně z důvodů, kdy firma není schopna dlouhodobě hradit náklady vlastní činnosti z výsledků svého hospodaření, hradit své závazky nebo již nemá perspektivní program své činnosti ,management a vlastník přitom vyčerpali všechny možnosti revitalizace

• může jít o možnost, kdy firma byla založena jen za účelem dosažení konkrétního projektu

• byla založena např.na dobu určitou Rychlé a účelně řízená likvidace firmy lze dosáhnout narovnání a vyrovnání s věřiteli, lze tím také předcházet faktickému předlužení a úpadku vyúsťujícímu k zahájení insolvenčního řízení. Tento stav pak má samozřejmě řadu dalších důsledků pro podnikatele.

Jako prvotní úkon přípravy likvidace firmy vypracujeme návrh likvidačního plánu, kterým stanovíme možnou strategii likvidace. Využíváme ověřených metod a postupů, které umožňují uspořádání všech aktiv a pasiv likvidované firmy, inventarizaci hmotného i nehmotného majetku firmy, prověření pohledávek a závazků, včetně předběžného odhadu výsledku likvidace a nákladů této.

Firma v dluzích

Neexistují problémy, existují pouze situace a z těch Vám dokážeme pomoci! .
převzetí firmy a likvidace
TOPlist